เสริมพลังให้ชีวิต สามผสาน สร้างสมดุล

"ศาสตร์พลังเลขลิขิต" หรือ The Numericteller Numeric = ตัวเลข : Teller = ผู้ทำนาย , ผู้ชี้แนะโชคชะตา

เป็นการนำพลังตัวเลขมาลิขิตให้ชีวิตเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยการจัดวางพลังตัวเลข สร้างความสมดุลให้ชีวิต เรียงร้อยคู่ตัวเลข เพิ่มจุดแข็ง ลดจุดด้อย สร้างความแกร่ง ความมั่นคงในชีวิตการงาน การเงิน และความรัก