ระบุเบอร์
คลิกเลือกแพ็กเกจ
คลิกลงทะเบียน
คลิก 1 ระบุเบอร์
เบอร์โทรศัพท์
 
เครือข่ายปัจจุบันที่ใช้บริการ
 
ระบุรหัสขอย้ายค่าย
 
 
ขอรหัสย้ายค่าย กรุณากด *151*เลขบัตรประชาชน# โทรออก
 
ระบุเบอร์
คลิกเลือกแพ็กเกจ
คลิกลงทะเบียน
คลิก 2 เลือกแพ็กเกจย้ายค่าย
iEntertain Non-Stop 299
ค่าบริการรายเดือน (บาท) 
  299
โทรฟรีทุกเครือข่าย/VDO Call 
ตามจริง
Internet ความเร็วสูงสุด 
8192*
AIS Wifi ไม่จำกัด
iEntertain Non-Stop 349
ค่าบริการรายเดือน (บาท) 
  349
โทรฟรีทุกเครือข่าย/VDO Call 
ตามจริง
Internet ความเร็วสูงสุด 
ตามจริง*
AIS Wifi ไม่จำกัด
Max Speed 344
ค่าบริการรายเดือน (บาท) 
  344
โทรฟรีทุกเครือข่าย/VDO Call 
300
Internet ความเร็วสูงสุด 
20480*
AIS Wifi ไม่จำกัด
Max Speed 644
ค่าบริการรายเดือน (บาท) 
  644
โทรฟรีทุกเครือข่าย/VDO Call 
600
Internet ความเร็วสูงสุด 
51200*
AIS Wifi ไม่จำกัด
Max Speed 944
ค่าบริการรายเดือน (บาท) 
  944
โทรฟรีทุกเครือข่าย/VDO Call 
1500
Internet ความเร็วสูงสุด 
76800*
AIS Wifi ไม่จำกัด
Max Speed 444
ค่าบริการรายเดือน (บาท) 
  444
โทรฟรีทุกเครือข่าย/VDO Call 
400
Internet ความเร็วสูงสุด 
30720*
AIS Wifi ไม่จำกัด
ระบุเบอร์
คลิกเลือกแพ็กเกจ
คลิกลงทะเบียน
คลิก 3 ลงทะเบียน
*จัดส่งเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการเท่านั้น
เบอร์ของคุณ     
แพ็กเกจที่คุณเลือก  
คำนำหน้า
 นาย
 นาง
 นางสาว
ชื่อจริง
นามสกุล
หมายเลขบัตรประชาชน
สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นต์
วัน /เดือน /ปีเกิด
ระบุ Email ที่ถูกต้อง
ระบุเบอร์มือถือ
ข้อมูลส่วนตัว   กรุณากรอกให้ครบถ้วน
เลขที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน
อาคาร
ชั้น
ห้อง
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
รหัสยืนยัน
  ข้าพเจ้ายอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข การจดทะเบียนออนไลน์ทุกประการ