แพ็กเกจ สมาร์ทโฟน เฉพาะชาวออนไลน์เท่านั้น
แพ็กเกจ ค่าบริการ
รายเดือน (บาท)
โทรฟรี/VDO Call Internet
บุฟเฟต์ไม่อั้น X3   
384 โทรฟรีในเครือข่าย AIS
22.00 น.-17.00 น.
ไม่จํากัด
ที่ความเร็ว 384 Kbps.
3G iSmart 299    299199
4 รอบบิลแรก
โทรฟรีทุกเครือข่าย
100 นาที
ไม่จํากัด*
ใช้ความเร็วสูงสุด
ได้ถึง 500 MB
3G iSmart 399    399299
6 รอบบิลแรก
โทรฟรีทุกเครือข่าย
150 นาที
ไม่จํากัด*
ใช้ความเร็วสูงสุด
ได้ถึง 750 MB
3G iSmart 599    599499
6 รอบบิลแรก
โทรฟรีทุกเครือข่าย
300 นาที
ไม่จํากัด*
ใช้ความเร็วสูงสุด
ได้ถึง 1.5 GB

* หลังจากใช้ Internet ครบปริมาณที่กำหนด
- แพ็กเกจ 3G iSmart แพ็กเกจ 299, 399 และ 599 สามารถเล่นเน็ต
   ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.
- ทุกแพ็กเกจข้างต้น รับสิทธิ์ใช้ฟรี AIS Wifi ไม่จำกัด
คลิก 1 เลือกแพ็กเกจ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
คลิก 2 เลือกเบอร์สวย
 
 
ข้าพเจ้ายอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครใช้บริการ  ทุกประการ
คลิก 3 ลงทะเบียนเปิดเบอร์ใหม่
ข้อมูลส่วนตัว กรุณากรอกให้ครบถ้วน
รุ่น
 
หมู่ที่
 
   
นาย
นาง
นางสาว  
 
ห้อง
อื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
   
 
เลขที่
หมู่บ้าน
อาคาร
ชั้น
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
รหัสยืนยัน
ข้อมูลในการจัดส่งใบแจ้งค่าบริการ
ระบุมือถือที่ใช้งาน
ชนิดซิม
 
คำนำหน้า
 
ชื่อจริง
นามสกุล
หมายเลขบัตร
ประชาชน
สำเนาบัตรประชาชน
พร้อมลายเซ็นต์
วัน /เดือน /ปีเกิด
ระบุ Email ที่ถูกต้อง
ระบุเบอร์มือถือ
แพ็กเกจที่คุณเลือก
เบอร์สวยของคุณ
แค่ 3 คลิก
เปิดเบอร์ใหม่ พร้อมแพ็กสุดฮิต!
ให้บริการโดย AWN  | ข้อกําหนดและเงื่อนไขการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เอไอเอส 3G รายเดือน)
2013 ADVANCED INFO SERVICE PLC. ALL RIGHTS RESERVED.