คลิกเลือกเบอร์
คลิกเลือกแพ็กเกจ
คลิกลงทะเบียน
คลิก 1 เลือกเบอร์จดทะเบียน
คลิกเลือกเบอร์
คลิกเลือกแพ็กเกจ
คลิกลงทะเบียน
คลิก 2 เลือกแพ็กเกจ ลด 50% นาน 12 เดือน
แพ็กเกจ iSmart 399
ค่าบริการรายเดือน (บาท) 
  12 รอบบิลแรก
โทรฟรีทุกเครือข่าย/VDO Call 
150 นาที
Internet ความเร็วสูงสุด 
750 MB*
AIS Wifi ไม่จำกัด
แพ็กเกจ iSmart 599
ค่าบริการรายเดือน (บาท) 
  12 รอบบิลแรก
โทรฟรีทุกเครือข่าย/VDO Call 
300 นาที
Internet ความเร็วสูงสุด 
1.5 GB*
AIS Wifi ไม่จำกัด
แพ็กเกจ iSmart 799
ค่าบริการรายเดือน (บาท) 
  12 รอบบิลแรก
โทรฟรีทุกเครือข่าย/VDO Call 
400 นาที
Internet ความเร็วสูงสุด 
2 GB*
AIS Wifi ไม่จำกัด
แพ็กเกจ iSmart 999
ค่าบริการรายเดือน (บาท) 
  12 รอบบิลแรก
โทรฟรีทุกเครือข่าย/VDO Call 
500 นาที
Internet ความเร็วสูงสุด 
3 GB*
AIS Wifi ไม่จำกัด
*หลังจากใช้ Internet ครบปริมาณที่กำหนด
•  แพ็กเกจ 3G iSmart 399, 599 และ 799 สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.
•  แพ็กเกจ 3G iSmart 999 สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 256 Kbps.

คลิกเลือกเบอร์
คลิกเลือกแพ็กเกจ
คลิกลงทะเบียน
คลิก 3 ลงทะเบียน
เบอร์ใหม่ของคุณ     
แพ็กเกจที่คุณเลือก  
ระบุมือถือที่ใช้งาน
รุ่น
ชนิดซิม
ข้อมูลส่วนตัว   กรุณากรอกให้ครบถ้วน
คำนำหน้า
 นาย
 นาง
 นางสาว
 อื่นๆ
ชื่อจริง
นามสกุล
หมายเลขบัตรประชาชน
สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นต์
วัน /เดือน /ปีเกิด
ระบุ Email ที่ถูกต้อง
ระบุเบอร์มือถือ
ข้อมูลส่วนตัว   กรุณากรอกให้ครบถ้วน
เลขที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน
อาคาร
ชั้น
ห้อง
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
รหัสยืนยัน
  ข้าพเจ้ายอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข การจดทะเบียนออนไลน์ทุกประการ