คลิกเลือกเบอร์
คลิกเลือกแพ็กเกจ
คลิกลงทะเบียน
คลิก 1 เลือกเบอร์จดทะเบียน
ระบุตัวเลขในตำแหน่งที่ต้องการ
ระบุตัวเลขที่ต้องการ
ระบุตัวเลขที่ไม่ต้องการ
คลิกเลือกเบอร์
คลิกเลือกแพ็กเกจ
คลิกลงทะเบียน
คลิก 2 เลือกแพ็กเกจ 4G
4G MAX SPEED 299
ค่าบริการรายเดือน (บาท) 
  299 บาท
โทรฟรีทุกเครือข่าย/VDO Call 
100
Internet ความเร็วสูงสุด 
1536*
AIS Wifi ไม่จำกัด
4G MAX SPEED 399
ค่าบริการรายเดือน (บาท) 
  399 บาท
โทรฟรีทุกเครือข่าย/VDO Call 
150
Internet ความเร็วสูงสุด 
5120*
AIS Wifi ไม่จำกัด
4G MAX SPEED 488
ค่าบริการรายเดือน (บาท) 
  488 บาท
โทรฟรีทุกเครือข่าย/VDO Call 
200
Internet ความเร็วสูงสุด 
10240*
AIS Wifi ไม่จำกัด
Buffet 484
ค่าบริการรายเดือน (บาท) 
  484
โทรฟรีทุกเครือข่าย/VDO Call 
ไม่จำกัด 22.00 – 17.00
Internet ความเร็วสูงสุด 
ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 512 Kbps*
AIS Wifi ไม่จำกัด
iEntertain-nonstop 499
ค่าบริการรายเดือน (บาท) 
  499
โทรฟรีทุกเครือข่าย/VDO Call 
200
Internet ความเร็วสูงสุด 
8 GB**
AIS Wifi ไม่จำกัด
คลิกเลือกเบอร์
คลิกเลือกแพ็กเกจ
คลิกลงทะเบียน
คลิก 3 ลงทะเบียน
เบอร์ใหม่ของคุณ     
แพ็กเกจที่คุณเลือก  
ระบุมือถือที่ใช้งาน
รุ่น
ชนิดซิม
ข้อมูลส่วนตัว   กรุณากรอกให้ครบถ้วน
คำนำหน้า
 นาย
 นาง
 นางสาว
 อื่นๆ
ชื่อจริง
นามสกุล
หมายเลขบัตรประชาชน
สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นต์
วัน /เดือน /ปีเกิด
ระบุ Email ที่ถูกต้อง
ระบุเบอร์มือถือ
ข้อมูลส่วนตัว   กรุณากรอกให้ครบถ้วน
เลขที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน
อาคาร
ชั้น
ห้อง
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
รหัสยืนยัน
  ข้าพเจ้ายอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข การจดทะเบียนออนไลน์ทุกประการ